vop
02 آبان 1401 - 10:55

کیفیت هوا مشهد ناسالم است

مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص کلی ۱۴۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۴۰ مانند روز گذشته در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. خبرنگار مهربیشترین بار آلودگی از ایستگاه شهید کریمی با عدد شاخص ۱۸۹ در شرایط ناسالم برای همه به ثبت رسیده است. همچنین کیفیت هوا در مناطق سرافرازان، سمزقند، خاقانی و چمن برای تمامی افراد در شرایط آلوده قرار دارد. سمزقندکیفیت هوای مناطق صدف و شهید آوینی سالم و کیفیت هوای ۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا، دارای شرایط ناسالم و آلوده برای افراد حساس است. آوینیدمای حال حاضر ۱۲ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 799010