vop
01 آذر 1401 - 16:42

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نظر سیاسی کاری تحت فشار آمریکا است

حسن بهشتی پور کارشناس امور بین الملل گفت:اگر بتوانیم مسئله خود را با آژانس حل کنیم بهانه‌ها را از دشمنان خود می‌گیریم و از پرونده سازی بر علیه کشورمان جلوگیری می‌کنیم. حسن بهشتی پور کارشناس امور بین الملل گفت: در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی هستند که ایران پاسخ مناسبی را به سوال‌های مطرح شده توسط این سازمان ارائه نکرده است و پاسخ‌ها قانع کننده نبوده. شورای حکام می‌گوید ایران طبق پادمان هسته‌ای موظف است که به سوال‌ها پاسخ دهد. او گفت: آن‌ها می‌گویند در ۳ مرکز هسته‌ای در ایران آثار اورانیوم غنی شده پیدا کرده اند. او افزود:کشور ما نیز در پاسخ عنوان کرده که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر سازمان بوده و بیشترین کنترل‌ها در طول تاریخ آژانس بر ایران اعمال شده است و اکنون نظارت‌ها در چارچوب NPT اعمال می‌شود. بهشتی پور افزود: طبق گفته مسئولین در ۳ مرکزی که شورای حکام به آن اشاره کرده است هیچ فعالیت هسته‌ای در آن انجام نشده و آلودگی عنوان شده منشا خارجی دارد. او گفت: این مورد نیز به نظر سو تفاهم است به دلیل آن که ایران اجازه داده که ماموران از این ۳ مرکز بازدید کنند و اگر ما تردیدی در کار داشتیم اجازه بازدید را نمی‌دادیم. آژانس هم عنوان کرده که این آلودگی زیر ۵ درصد است یعنی نه از نظر درصد غنی سازی و ابعاد ماجرا موضوع چندان جدی نیست که آژانس را نگران کند. در این مسئله هر چه با آژانس رو در رو شویم گره کور‌تر می‌شود چرا که این موضوع به راحتی قابل حل است. او ادامه داد:ما باید کمی واقع بینانه‌تر با یک سازمان بین المللی برخورد کنیم و این موضوع که در این سازمان سیاسی کاری وجود دارد و بعضا اشکالات غیر واقعی نیز به کشورمان وارد می‌کنند کاملا حقیقت دارد، اما با همین سازمان باید کار کنیم و این که عنوان شده است که در قبال سازمان اقدامات متقابل انجام می‌دهیم اشتباه است. بهشتی پور در ارتباط با همزمانی این قطعنامه صادر شده بر علیه ایران و اغتشاشات اخیر در کشور گفت: این قطعنامه و این موضوع از مدت‌ها قبل بر علیه ایران صادر شده بود و اکنون برای سومین بار صادر کرده اند. او گفت:آژانس از ما انتظار دارد که سوالات مطرح شده را در این مورد پاسخ دهیم و اکنون پاسخ ما از نظر آن‌ها قانع کننده نبود و در نتیجه باز هم باید مذاکره کرد تا آن‌ها قانع شوند همانگونه که در گذشته نیز ۲ بار این مذاکرات انجام شده است و مشکلات حل شده است. او گفت: آژانس از نظر سیاسی کاری تحت فشار آمریکا است و اسرائیل در آن نفوذ دارد، اما ما در شرایطی قرار داریم که نمی‌توانیم سازمان بین المللی را بی اعتبار کنیم. ما باید بتوانیم با آژانس تعامل داشته باشیم و این تعامل هم به معنی گفتگو است تا آن‌ها را قانع کنیم. ذرات اورانیوم مطرح شده از طرف آژانس بسیار ناچیز بوده و زیر ۵ درصد است و نباید گره را کور‌تر کنیم. او گفت: ما اگر بتوانیم مسئله خود را با آژانس حل کنیم بهانه‌ها را از دشمنان خود می‌گیریم و از پرونده سازی بر علیه کشورمان جلوگیری می‌کنیم. او ادامه داد: هر کدام از این پرونده‌ها که بر علیه کشورمان مطرح می‌شود با وجود این که حتی دروغ باشد به ادعا‌های طرف مقابل سندیت می‌دهد و ما نباید اجازه این کار بدهیم. چرا که این کار آژانس به معنی مشروعیت بخشیدن به ادعا‌های نا مشروع دشمنانمان است. باشگاه خبرنگاران جوانسیاسیسیاست خارجی
شناسه خبر: 873973